Nhà Thơ Nổi Tiếng, Tài Liệu

Ngữ pháp thơ Lê Đạt

Nhà thơ Lê Đạt Ngữ pháp thơ Lê Đạt LƯƠNG TÚ TUẤN Mỗi ngôn ngữ tự nó là một nghệ thuật diễn đạt của tập thể. (E.Sapir) NVTPHCM- Thuật ngữ ngữ pháp được sử dụng ở tiêu đề bài viết này không phải như một ẩn dụ mà ngược lại là một khái niệm thuần túy kỹ thuật và nghiêm xác.…

Tiếp tục đọc