Tài Liệu

Xà quần = say

 

   TRẦN THANH GIAO

      NVTPHCM- Trong bài Xà quần xà nẹo trên Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tôi có viết: “Ở Nam bộ có thành ngữ “xà quần xà nẹo” chỉ sự lẫn lộn, rối rắm… Tôi không rành tiếng Khơ-me nhưng tôi nghĩ xà quần có gốc Việt (quẩn) chứ không phải gốc Khơ-me vì người Nam bộ thường dùng xà như một “tiếp đầu ngữ” để thêm sắc thái cho từ tiếp theo như: xà lết, xà nẹo, xà quay, xà quần… Và cũng nên kiểm tra xem người Khơ-me có từ nào phát âm xà quần có nghĩa là say không.”

    Nay sự kiểm tra ấy đã có hồi âm của bạn Trần Minh Tạo ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Xin cảm ơn bạn Trần Minh Tạo.

    Kính gửi chú Trần Thanh Giao,

    Hôm nay cháu vào trang mạng Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, đọc được 2 bài viết bàn về phương ngữ Nam bộ của chú, xuất phát từ bài viết của Lê Xuân Bột ở Cần Thơ. Cháu rất bất ngờ và cảm thấy thú vị nữa. Vì nhận ra chú cũng còn sắc sảo thêm trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong bài Xà quần – Xà nẹo thì cháu xin thông tin riêng tới chú như sau. Sau khi đọc bài viết này, cháu có hỏi lại vợ cháu vốn là người sống nhiều đời bên Campuchia về chữ xà quần. Đúng là người Khmer có từ ngữ này, mang nội dung là “say”. Họ nói “uống rượu say” là “phát xạ xà quần”. “Phát” là uống. “Xạ” là rượu. Còn “xà quần” chính là “say”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *